Zamówienia publiczne


Tytuł:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŻEBROKA W SKOCZOWIE
Treść:

Załączniki 10 - 12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=1iETk7m7MZXg_ycNy8KbsvD_LeIBejXIk&export=download

Numer sprawy:BZP.271.8.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-03
Termin składania ofert:2020-07-21 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe