Zamówienia publiczne


Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie „Koncepcji ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie” oraz kompleksowa realizacja wystawy stałej wraz z przygotowaniem scenariuszy i produkcją treści multimedialnych dla Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego przy ul. Rynek 3 w Skoczowie, w ramach zadania „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”
Treść:

Dokumentacja przetargowa dostępna na Platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

Numer sprawy:BZP.271.4.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-04-22
Zobacz pozostałe