Kultura


Grafika odnosząca się do postrony Kultura

Skoczów to miasto z przeszłością. Jego historia sięga średniowiecza. „Pierwsze miasto nad Wisłą od jej źródeł” – tak o Skoczowie napisał w 1232 roku Jan Długosz – jest to pierwsza pisana wzmianka o mieście.  Bogata historia sięgająca średniowiecza czyni to miejsce atrakcyjnym zarówno dla miłośników przeszłości, jak i doceniających podgórski charakter tych terenów. 

Miasto można zwiedzić, poruszając się trzema szlakami spacerowymi: sarkandrowskim, morcinkowskim i skoczowskich zabytków. Pierwsza trasa łączy punkty związane z życiem i kultem świętego. Drugi prowadzi przez miejsca związane z pracującym w Skoczowie Gustawem Morcinkiem. Opisujący piękno Beskidów pisarz ma swój pomnik przy ul. Mickiewicza. Wybierając szlak skoczowskich zabytków, poznamy interesujące fakty z historii miasta. 

Skoczów, podobnie jak większa część Śląska Cieszyńskiego, jest gminą wielowyznaniową, dominuje tu wyznanie katolickie i ewangelickie. W mieście uwagę przyciągają zabytkowe kościoły, które wpisują się w sakralne dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego. Skoczów jest często odwiedzany przez turystów i wiernych ze względu na osoby świętych: urodzonego tutaj męczennika Jana Sarkandra i papieża Jana Pawła II, który 22 maja 1995 roku odprawił na Kaplicówcę mszę po kanonizacji tego wywodzącego się ze Skoczowa męczennika. 

W Skoczowie wiele się dzieje – mieszkańcy i przyjezdni mogą skorzystać z bogatej oferty kulturalnej: wystaw, koncertów i wielu innych wydarzeń. Jedną z najważniejszych imprez cyklicznych są organizowane w czerwcu Dni Skoczowa. Co roku na scenie prezentują się znakomici artyści polskiej sceny muzycznej oraz regionalne zespoły. Ważną datą w corocznym kalendarzu wydarzeń są dożynki gminne. Święto poświęcone rolnikom oraz obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych co roku zakończone jest koncertem i wspólną zabawą na skoczowskim rynku. Do Skoczowa warto przyjechać do bardzo popularnego w regionie kina – Teatru Elektrycznego, prowadzonego przez Miejskie Centrum Kultury "Integrator".