Spółki gminne


Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
 ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 479-94-70
Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
 ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 39 94