Karta Dużej Rodziny 

UZYSKAJ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

JAKIE ZNIŻKI MOŻESZ DOSTAĆ

Możesz dostać między innymi:

 • zniżki na przejazdy kolejowe: 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 
 • zniżki oferowane w ramach skoczowskiego Programu Rodzina Plus

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne – sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, pokaż legitymację osoby niepełnosprawnej.

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z KDR

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 NA JAKI CZAS MOŻESZ UZYSKAĆ KDR

 • rodzice – na całe życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

CO MUSISZ ZROBIĆ

 1. Wypełnij wniosek.
 2.  Złóż wniosek i inne potrzebne dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. G. Morcinka 18).
 3. Odbierz Kartę Dużej Rodziny.

ILE MUSISZ ZAPŁACIĆ - Usługa jest bezpłatna. Duplikat Karty kosztuje 9,21 zł.

INFORMACJA dla użytkowników  Karty Dużej Rodziny dot. nieudzielania zniżek wynikających z Karty Dużej Rodziny na stacjach paliw PKN Orlen.

Problem z działaniem Kart na stacji PKN Orlen wynika z faktu, że Partner ten codziennie w nocy aktualizuje bazę danych o Karty Dużej Rodziny wydane danego dnia. Oznacza to, że w dniu odbioru Karty zniżka nie zostanie udzielona, ponieważ Karta nie figuruje jeszcze w bazach danych partnera.

W związku z tym członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać ze zniżek u Partnerów  kolejnego dnia , gdy karty zostaną zaimportowane do baz danych Partnerów, co dzieje się  w następnym dniu po oznaczeniu Karty jako „wydana”.