Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń - broszura


Broszura została opracowana przez Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Skoczów. Ulotki w wersji papierowej są dostępne bezpłatnie
w Urzędzie Miejskim w Skoczowie (dziennik podawczy lub pok. Nr 15, 1 piętro) lub w siedzibie Straży Miejskiej w Skoczowie.

Druk został sfinansowany z dotacji Wojewody Śląskiego.

Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń - broszura w formie pliku pdf.