Porady prawne


W Skoczowie funkcjonują dwa punkty świadczące bezpłatne porady prawne w określonym zakresie. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej formy pomocy.

1. Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
ul. Mickiewicza 9
poniedziałek, wtorek: w godz. 8.00-12.00; 
środa: w godz. 12.00-16.00;
czwartek, piątek: w godz. 8.00-12.00.

tel. 33 479 10 40 wew. 610 (w godz. otwarcia punktu).

Bezpłatną pomoc w zakresie prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego oraz zakładania działalności gospodarczej mogą otrzymać:

  • osoby przed 26 rokiem życia,
  •  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby po 65 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  •  kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

2. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół Interdycyplinarny
ul. Morcinka 18
Godziny otwarcia:
po ustaleniu telefonicznym pod nr. tel. 33 853 38 54 wew. 154 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Punkt prowadzi poradnictwo prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, narkomanii, a także konsultacje psychologiczne.