Jednostki organizacyjne


Biblioteka Publiczna
 ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 34-25
Miejski Zarząd Dróg
 ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 487 49-43
Miejski Zarząd Oświaty
 Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 858 43-10, 33 487 49-40
Miejskie Centrum Kultury „Integrator”
 ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 479 10-40
Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Gustawa Morcinka 18, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 34-52
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 18-20, 33 858 46-11