Podatki lokalne


Stawki podatków lokalnych na rok 2019

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 nie zostały zmienione i tym samym obowiązują stawki z 2018 roku.

Stawka podatku rolnego na rok 2019 dla gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł za ha przeliczeniowy.

Stawka podatku rolnego na rok 2019 dla nieruchomości wynosi 271,80 zł za ha fizyczny.

Stawka podatku leśnego na rok 2019 wynosi 42,24 zł za ha fizyczny.

 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,wraz z fakturami za okres od 01.08.2018 do 31.01.2019 r., można składać od 01.02.2019 r. do 28.02.2019.

Druk wniosku (do pobrania).