Laur Srebrnej i Złotej Cieszynianki


Odznaczeni Laurem Srebrnej Cieszynianki z terenu gminy Skoczów

 

- Jan Broda – Laur Srebrnej Cieszynianki 1997 r.

- Leopold Kobiela – Laur Srebrnej Cieszynianki 1998 r.

- Paweł Sikora – Laur Srebrnej Cieszynianki 1999 r.

- Halina Szotek – Laur Srebrnej Cieszynianki 2000 r.

- Jerzy Kozieł – Laur Srebrnej Cieszynianki 2001 r.

- Paweł Szarzec – Laur Srebrnej Cieszynianki 2002 r.

- Józef Przybyła – Laur Srebrnej Cieszynianki 2003 r.

- Stefania Kewesz – Laur Srebrnej Cieszynianki 2004 r.

- ks. Andrzej Czyż – Laur Srebrnej Cieszynianki 2005 r.

- Jerzy Malik – Laur Srebrnej Cieszynianki 2006 r.

- Antoni Kratki – Laur Srebrnej Cieszynianki 2007 r.

- Józef Drabina – Laur Srebrnej Cieszynianki 2008 r.

- Urszula Korzonek – Laur Srebrnej Cieszynianki 2009 r.

- Fryderyk Białoń – Laur Srebrnej Cieszynianki 2010 r.

- Władysław Orawski – Laur Srebrnej Cieszynianki 2011 r.

- Ludwik Herok – Laur Srebrnej Cieszynianki 2012 r.

- Jan Chmiel – Laur Srebrnej Cieszynianki 2013 r.

- ks. Alojzy Zuber – Laur Srebrnej Cieszynianki 2014 r.

- Ryszard Klaczak – Laur Srebrnej Cieszynianki 2015 r.

- Krzysztof Greń – Laur Srebrnej Cieszynianki 2016 r.

- Czesław Kanafek - Laur Srebrnej Cieszynianki 2017 r. / ks. Andrzej Czyż - Laur Złotej Cieszynianki 2017 r.

- Franciszek Pomper - Laur Srebrnej Cieszyniaki 2018 r. / Halina Szotek - Laur Złotej Cieszynianki 2018 r.

- Halina Romańska - Laur Srebrnej Cieszynianki 2019 r.