Honorowe krwiodawstwo


 

Siedziba Klubu:
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów

Zarząd Klubu:

Prezes: Ireneusz Kolon, tel. 604 993 578,
Wiceprezes: Eugeniusz Hyski tel. 790 890 207,
Skarbnik/Sekretarz: Janusz Stebel

Członek: Dorota Żmija
Członek: Krzysztof Janica

Serdecznie dziękuję wszystkim dawcom za przelany dar serca
                                                        - Prezez klubu Ireneusz Kolon

 

W 2020 roku klub zaplanował przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w następujących terminach:

23 stycznia 2020 roku

26 marca 2020 roku

28 maja 2020 roku

23 lipca 2020 roku

24 sierpnia 2020 roku

 

Sprawozdanie z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie za rok 2019

W 2019 roku na terenie Skoczowa było przeprowadzonych 6 Akcji Krwiodawstwa, w których zarejestrowanych zostało 230 dawców. Krew oddało 187 osób – 54 kobiety i 133 mężczyzn – co w sumie dało 83 litry i 700 mililitrów krwi. Pierwszy raz krew oddało 38 dawców.

20.02.2019 r. na sali sesyjnej Rady Miejskiej w Skoczowie w obecności burmistrza Mirosława Sitko i przewodniczącego Rady Miejskiej Rajmunda Dedio  odznaczeniami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia wyróżniony został Dariusz Waliczek, oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia wyróżnieni zostali Krystyna Pilch i Rafał Pszczółka.

16.03.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.

31.03.2019 r. członkowie Klubu HDK  PCK Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski i Rafał Król przy Kościele Ewangelickim w Skoczowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących seniorów.

05.04.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Eugeniusz Hyski oraz Ireneusz Kolon przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących seniorów.

06.04.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Eugeniusz Hyski oraz Ireneusz Kolon przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących seniorów.

07.04.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski i Ireneusz Kolon przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących seniorów.

16.04.2019 r. zarząd klubu po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji przekazał paczki świąteczne, które zostały dostarczone przez członka klubu HDK PCK Eugeniusza Hyskiego do osób potrzebujących tj. dla 24 osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.

12.10.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Bogdan Ogrocki oraz Ireneusz Kolon, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.

14.12.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Eugeniusz Hyski oraz Ireneusz Kolon, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących seniorów.

19.12.2019 r. członkowie Klubu HDK PCK Eugeniusz Hyski i Ireneusz Kolon, dostarczyli paczkę żywnościową dla osób potrzebujących w Bąkowie.

 

Sprawozdanie z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie za rok 2018

W 2018 roku na terenie Gminy Skoczów i samego Skoczowa było przeprowadzonych 10 Akcji Krwiodawstwa, w których zarejestrowanych było 263 dawców. Krew oddało 209 osób, co dało 94 litrów i 350 mililitrów. Pierwszy raz krew oddało 28 dawców, 59 kobiet i 148 mężczyzn.

 • 27.01.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Bogdan Ogrocki ,oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.
 • 17.02.2018 r. członkowie Klubu HDK  PCK Bogdan Ogrocki ,oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Spar w Pierśćcu przeprowadzili zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 10.03.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Dżesika Cekiera, Kamila Mendroch, Patrycja Faranda, Kacper Kuczera, Bartłomiej Chruszcz, Klaudia Pawłowska, Paulina Popławska, Kacper Baron, Bartosz Cieślar, Kacper Kożdoń, Samuel Kokot, oraz opiekunka grupy Alicja Golisz i Eugeniusz Hyski, przy sklepie SPAR w Skoczowie przy ul. Górny Bór przeprowadzili zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 17.03.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Bogdan Ogrocki ,oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.
 • 18.03.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Sonia Ogrocka ,oraz Eugeniusz Hyski, przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bładnicach przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących.
 • 25.03.2018 r. zarząd klubu po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji przekazał paczki świąteczne, które zostały dostarczone przez członków Klubu HDK PCK Janusza Stebel i Eugeniusza Hyski dla osób potrzebujących tj. dla 4 osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bładnicach oraz dla 13 osób podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.
 • 20.05.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Sonia Ogrocka, Angelika Ogrocka oraz Bogdan Ogrocki, przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących.
 • 23.09.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Sonia Ogrocka, Angelika Ogrocka, Bogdan Ogrocki, Rafał Karetta, Kacper Karetta oraz Eugeniusz Hyski przy Parafiach Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu Pruchnej i Bąkowie, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących.
 • 14.10.2018 r. członkowie Klubu HDK Sonia Ogrocka, Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski, przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek PCK dla potrzebujących.
 • 20.10.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Rafał Karetta oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Spar w Pierśćcu przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.
 • 27.10.2018 r. członkowie Klubu HDK PCK Angelika Ogrocka oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności dla potrzebujących.
 • 20.12.2018 r. zarząd klubu po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji przekazał paczki świąteczne, które zostały dostarczone z Zarządu Rejonowego PCK w Bielsku Białej przez członków Klubu HDK PCK Janusza Stebel i Ireneusz Kolon dla osób potrzebujących tj. dla 15 osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, dla 23 osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu, oraz  dla 5 osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Notatkę sporządził : Ireneusz Kolon

 

Sprawozdanie z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie za rok 2017 

W 2017 roku na terenie Gminy Skoczów i samego Skoczowa było przeprowadzonych 10 Akcji Krwiodawstwa, w których zarejestrowanych było 305 dawców. Krew oddały 232 osoby, co dało 106 litrów i 400 mililitrów.
Pierwszy raz krew oddało 32 dawców, 71 kobiet i 161 mężczyzn.

 • 19.09 2017 r. na sali sesyjnej Rady Miejskiej w Skoczowie w obecności burmistrza Mirosława Sitko i przewodniczącego Rady Miejskiej Rajmunda Dedio, odznaczeniem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia wyróżniona została Honorata Klonowska oraz odznaczeniem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia wyróżniony został Marcin Staniek.
 • 24.09.2017 r. członkowie Klubu HDK Sonia Ogrocka, Angelika Ogrocka, Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie przy ul. Kossak-Szatkowskiej 74, przeprowadzili zbiórkę pieniężną na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 01.10 2017 r. członkowie Klubu HDK Sonia Ogrocka, Angelika Ogrocka, Bogdan Ogrocki Eugeniusz Hyski, Remigiusz Giec, Nadia Giec, Tatiana Giec przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie przy ul. Harcerskiej 12, przeprowadzili zbiórkę pieniężną na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 22.10. 2017 r. członkowie Klubu HDK Angelika Ogrocka, Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu przy Placu Kościelnym im. F. Kalisza 2 przeprowadzili zbiórkę pieniężną na paczki świąteczne dla potrzebujących.  
 • 04.11.2017 r. członkowie Klubu HDK Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski, przy sklepie SPAR w Pierśćcu przeprowadzili zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 09.11.2017 r. uczennice 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Tl. Martyna Mendrek, Paulina Szczotka, Patrycja Wróblewska, Sonia Czyż, Gabrysia Hrapek, Natasza Kozubek, Natalia Mysior, Anna Tyła, Oliwia Hatłas, Zosia Noglik, Paulina Adamek, Wiktoria Niedziołka oraz opiekunka grupy Aleksandra Para i Eugeniusz Hyski, przy sklepie SPAR w Skoczowie ul. Górecka 1 przeprowadzili zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 17.11.2017 r. członkowie Klubu HDK Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadzili zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 09.12.2017 r. członkowie Klubu Bogdan Ogrocki oraz Eugeniusz Hyski przy sklepie Inter Marche w Cieszynie przeprowadził zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
 • 19.12.2017 r. zarząd klubu po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji przekazał paczki świąteczne dla osób potrzebujących tj. 6 paczek dla osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, 6 paczek dla osób z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu, 4 paczki dla osób potrzebujących wskazanych przez ks. Zbigniewa Macura z parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie ul. Harcerska 12

Notatkę sporządził: Ireneusz Kolon

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Skoczowie podsumował działania prowadzone przez cały 2016 rok.
W 2016 roku:

 • klub zorganizował 10 akcji honorowego krwiodawstwa
 • w akcjach zarejestrowało się 335 dawców
 • krew oddało 254 dawców – 67 kobiet, 187 mężczyzn
 • oddano 114 litrów i 300 mililitrów krwi
 • po raz pierwszy krew oddało 44 dawców.

Prezes Klubu Eugeniusz Hyski serdecznie dziękuje wszystkich dawcom za przelany dar serca.

W 2017 roku Klub zaplanował przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w następujących terminach:

 • na skoczowskim rynku w czwartki od godz. 10.00 do 16.00 w dniach: 26 stycznia, 23 marca, 25 maja, 27 lipca, 28 września, 23 listopada
 • przy kościołach w niedziele od godz. 9.00 do 13.00 w dniach: 26 lutego (parafia na Górnym Borze), 23 kwietnia (parafia w Ochabach Małych), 25 czerwca (na Kaplicówce), 22 października (parafia w Drogomyślu).

Serdecznie zachęcamy do oddawania krwi, która pomaga ratować zdrowie i życie.

Informacje: prezes Eugeniusz Hyski, tel. 790 890 207.