Aktualności


Nowy skład zarządu Rady Osiedla Górny Bór
23 września 2020

We wtorek, 22 września, na osiedlu Górny Bór odbyło się zebranie, podczas którego mieszkańcy wybierali przewodniczącego, a także skład zarządu Rady Osiedla Górny Bór na kolejną kadencję. Przewodniczącym po raz drugi został Tomasz Pszczółka. Zmienił się jednak skład zarządu.

Frekwencja na zebraniu dopisała – przybyło wielu mieszkańców oraz goście: burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Magdalena Fober, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Konrad Popławski, który poprowadził zebranie; zastępczyni naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Izabela Stanula, dyrektor MZD Piotr Hanzel i przedstawiciele służb mundurowych – policji i straży miejskiej.

Na początku zebrania przewodniczący Rady Osiedla Górny Bór Tomasz Pszczółka podsumował 2019 i 2020 rok oraz podziękował za współpracę przez ostatnie kilka lat.

Później rozpoczęła się kolejna część zebrania – przeprowadzenie wyborów.

Jedynym, zgłoszonym przez mieszkańców kandydatem na przewodniczącego był dotychczasowy Tomasz Pszczółka. Pomimo tego, mieszkańcy musieli zagłosować za lub przeciwko jego kandydaturze w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania i sprawdzeniu kart przez komisję, okazało się, że Tomasza Pszczółkę poparły 133 osoby, a przeciw jego kandydaturze było 13 osób.

Następnie wyłoniono nowy, pięcioosobowy skład Zarządu Rady Osiedla Górny Bór. Mieszkańcy, a także przewodniczący rady Tomasz Pszczółka, podali w sumie 7 kandydatur: Danuty Pinkas, Radosława Murasa, Janiny Borkały, Anny Daneckiej, Karola Rusina, Jolanty Wojaczek i Anny Łacek. Zarząd, podobnie jak przewodniczący, był wybierany w głosowaniu tajnym. Ostatecznie w składzie zarządu znaleźli się: Danuta Pinkas (61 głosów), Karol Rusin (51 głosów), Anna Łacek (51 głosów), Jolanta Wojaczek (46 głosów) i Anna Danecka (44 głosów).

Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwały, która określa działania, jakie zostaną zrealizowane ze środków przyznanych Radzie Osiedla Górny Bór z budżetu gminy na 2021 rok. Przewodniczący Tomasz Pszczółka zaproponował, żeby w uchwale znalazło się szczęść punktów: organizacja imprez lub wycieczek, promowanie osiedla Górny Bór, prace związane z budową siłowni zewnętrznej, prace związane z budową oświetlenia, promowanie lawendy na Górnym Borze oraz koszty techniczne i administracyjne. Mieszkańcy przyjęli te propozycje niemal jednogłośnie.

Pozostałe aktualności