Aktualności


Efekty prac w parku na Górnym Borze
23 września 2020

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu parku na osiedlu Górny Bór w Skoczowie oraz budową pieszej kładki nad rzeką Bładnicą. Prace połączone są z generalnym remontem kamienicy Rynek 3 i powstaniem w niej Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych”.

Gotowe są już prawie wszystkie ścieżki edukacyjne o nawierzchni mineralnej, a także koliste placyki przy ścieżkach. Wytyczono i obsiano już teren łąki kwietnej, na której zbudowane zostaną hotele dla pszczół samotnic. Przeprowadzono też wycinkę bylin inwazyjnego pochodzenia. Przy brzegu Stawu Farskiego wykonano nowy chodnik, zbudowano fundamenty pod lampy solarne, a na ukończeniu są prace związane z budową parkingu. Ponadto, zakończono montaż konstrukcji kładki – obecnie trwa montaż barierek na kładce.

Pozostałe aktualności