Aktualności


Spotkanie z mieszkańcami Pierśćca
28 września 2020

W piątek, 25 września, w sali OSP Pierściec, odbyło się zebranie wiejskie dla mieszkańców Pierśćca. Poprowadziła je sołtys Monika Szyndler. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund Dedio, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Magdalena Fober, naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Komunalnej Janusz Międzybrodzki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Piotr Hanzel, przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Rozwoju Wacław Drabik, przedstawiciel Straży Miejskiej Grzegorz Szwedo, kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki w Skoczowie Jan Stebel.

Spotkanie rozpoczęło się wspomnieniem i uczczeniem minutą ciszy zmarłego w sierpniu tego roku Romana Korwina – wieloletniego członka Rady Sołeckiej, prowadzącego zebrania sołeckie, członka Stowarzyszenia „Nasz Pierściec”.

Sołtys Pierśćca przedstawiła sprawozdanie z działań podejmowanych w minionym czasie przez sołtysa oraz Radę Sołecką oraz podziękowała paniom zaangażowanym w szycie maseczek dla mieszkańców gminy Skoczów. Podziękowania za zaangażowanie i pomoc w walce z pandemią koronawirusa w imieniu burmistrza Skoczowa złożył również jego zastępca Andrzej Bubnicki, wręczając paniom drobne upominki. Powiedział także o inwestycjach, jakie gmina realizuje w Pierśćcu – chodzi o budowę windy w tamtejszej szkole podstawowej i zakup nowego samochodu bojowego dla pierścieckiej OSP.

Ważnym punktem zebrania było głosowanie mieszkańców nad uchwałami, które określają zadania, jakie będą realizowane ze środków sołectwa w 2021 roku. Na pierścieckich drogach realizowana będzie wymiana nakładek – zdecydowano, że wyremontowane zostaną ulice: Winogradzka i Wodna. W budżecie zaplanowano ponadto budowę oświetlenia przy ul. Landeckiej i Rolnej. A jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Seniora. Zarezerwowano również środki na zakup materiałów promocyjnych. Mieszkańcy podjęli także uchwałę dotyczącą możliwości przeniesienia niewykorzystanych środków z tegorocznego budżetu na przyszły rok.

Podczas zebrania głos zabrał Tomasz Knyps ze Spółki Wodnej w Skoczowie, który opowiedział o jej pracach i zwrócił uwagę na kwestię konsultowania nowych inwestycji i budów ze spółką. Poprosił również o wybranie delegatów z Pierśćca, którzy wezmą udział w lutym przyszłego roku w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spółki.

Pozostałe aktualności