Zamówienia publiczne


Tytuł:Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - postępowanie poniżej 30 000 euro
Numer sprawy:WIR4.7013.3.2020
Tryb:Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-16
Termin składania ofert:2020-06-25 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe