Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych nielegalnie magazynowanych na terenie gminy Skoczów, sołectwo Wiślica, ul. Północna 188 ...
Data ogłoszenia: 2020-09-10
Termin składania ofert: 2020-09-18 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie w ramach projektu pn. ...
Data ogłoszenia: 2020-09-04
Termin składania ofert: 2020-09-15 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ...
Data ogłoszenia: 2020-07-15
Termin składania ofert: 2020-07-30 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŻEBROKA W SKOCZOWIE
Data ogłoszenia: 2020-07-03
Termin składania ofert: 2020-07-21 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W SKOCZOWIE PRZY ULICY BIELSKIEJ 34
Data ogłoszenia: 2020-07-02
Termin składania ofert: 2020-07-20 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 - postępowanie prowadzone przez OSP Pierściec
Data ogłoszenia: 2020-06-26
Termin składania ofert: 2020-07-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole ...
Data ogłoszenia: 2020-06-16
Termin składania ofert: 2020-06-25 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierśćcu
Data ogłoszenia: 2020-05-25
Termin składania ofert: 2020-06-09 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Realizacja niektórych robót budowlanych w budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2020-05-18
Termin składania ofert: 2020-06-02 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w ...
Data ogłoszenia: 2020-05-12
Termin składania ofert: 2020-05-26 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi