Zamówienia publiczne


Tytuł:Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34” - postępowanie poniżej 30 000 euro
Treść:

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3374

Tryb:Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-04
Termin składania ofert:2020-09-15 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe