Zamówienia publiczne


Tytuł:DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 - postępowanie prowadzone przez OSP Pierściec
Numer sprawy:ZP.1.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-26
Termin składania ofert:2020-07-06 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe