Zamówienia publiczne


Tytuł:WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE ULICY PRZELOTOWEJ W BŁADNICACH GÓRNYCH ORAZ ULICY AGRESTOWEJ W BŁADNICACH DOLNYCH, CZĘŚĆ 2: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE ULICY PREZYDENCKIEJ W KOWALACH ORAZ W REJONIE ULIC SKARPA I KĘPKI W POGÓRZU
Treść:

Załączniki 10 - 12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1JChAvy8j8MLGUlPTHdifLCZYOiySaeUA/view?usp=sharing

Numer sprawy:BZP.271.10.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-15
Termin składania ofert:2020-07-30 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe