Zamówienia publiczne


Tytuł:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO W SKOCZOWIE PRZY ULICY BIELSKIEJ 34
Numer sprawy:BZP.271.5.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-02
Termin składania ofert:2020-07-20 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe